Làm kinh doanh, bạn không thể bỏ qua 11 kênh youtube này

LÀM KINH DOANH, BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA 11 KÊNH YOUTUBE NÀY

1. TED Talks: https://www.youtube.com/user/TEDxTalks

2. Gary Vaynerchuk:https://www.youtube.com/user/GaryVaynerchuk 

3. Marie Forleo: https://www.youtube.com/user/marieforleo

4. Brian Tracy: https://www.youtube.com/user/BrianTracySpeaker

https://youtube.com/watch?v=dmO6cQa_D8Q

5. Robin Sharma: https://www.youtube.com/user/sharmaleadership

6. Dan Martell:https://www.youtube.com/user/danvmartell

7. Derek Halpern:https://www.youtube.com/user/SocialTriggers

CEO của Social Triggers sẽ đưa ra lời khuyên về sự cạnh tranh, cách để ngừng đưa ra lời bào chữa và nhiều chủ đề khác

8. Sunny Lenarduzzi: https://www.youtube.com/user/SunnyLenarduzzi

9. Roberto Blake:https://www.youtube.com/user/robertoblake2

10. Brendon Burchard:https://www.youtube.com/user/BrendonBurchard

11. Tony Robbins:https://www.youtube.com/user/TonyRobbinsLive


Chúc các bạn thành công!