GIỚI THIỆU

Nguyễn Mekty

Vai trò thành tựu:
Huấn luyện viên Yoga tại trung tâm Yogacare, Chứng chỉ Yin Yoga Nền Tảng, Healer tại Tumy Chữa Lành Bằng Âm Thanh và Người chia sẻ về Kinh Dịch Chữa Lành Healing I-Ching.

Mekty với 3 năm kinh nghiệm với Yin Yang Yoga và 2 năm kinh nghiệm trong việc sử dụng năng lượng từ các bạn Chuông Crystal. Một năm làm việc với các quẻ Kinh Dịch (Healing I-Ching) Phụng sự làm việc tại Tumy Human Design.

Bước ngoặt từ thời điểm 2020-2021 là chặng đường tôi cảm nhận về bản thân và cuộc sống xung quanh qua nhiều câu chuyện. Lần đó tôi kết nối với người, tôi xem là một người thầy, người bạn và hiện tại là người tôi đang đồng hành Bạn Tumy.

Với công việc hướng dẫn Yoga và luôn nâng cấp bản thân, tôi còn là một Sound Healer trong team Tumy Chữa Lành Bằng Âm Thanh. Chúng tôi sẽ mang năng lượng giúp cân chỉnh sức khoẻ tinh thần của các bạn. Cũng như mang kiến thức Human Design, Kinh Dịch đến với tất cả các bạn có nhân duyên. Một lời biết ơn gửi đến bạn đọc ngay giây phút này.

Namaste!