Những điều cần biết về tên miền (omain)

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÊN MIỀN

Tên miền đại diện cho thương hiệu của công ty có sự kết nối qua lại. Nếu bạn chỉ tập trung xây dựng thương hiệu trên giấy tờ mà không quan tâm đến tên miền; tên miền mang thương hiệu của bạn có thể bị cá nhân/tổ chức khác đăng ký mất. Điều này sẽ khiến khách hàng bị nhầm lẫn và truy cập vào website không liên quan đến bạn nhưng mang tên miền là thương hiệu của bạn. Càng tai hại hơn, nếu tên miền đó bị chính đối thủ cạnh tranh đăng ký. Bất kỳ một sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến việc mất đi lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng vào tay đối thủ.

  1. Tên miền các nước 

Tên miền các nước được hiểu là tên miền riêng của từng vùng lãnh thổ hay từng đất nước. Thường thì phần đuôi của tên miền sẽ là ký hiệu của mỗi vùng lãnh thổ hay mỗi quốc gia. Tổ chức quản lý tên miền ICANN là nơi phát hành các ký hiệu trên. Quyền quản trị và quản lý sau đó được ủy quyền cho thực thể đó, nơi sẽ chịu trách nhiệm cho các chính sách và hoạt động của tên miền; các cơ quan được ủy quyền hiện nay có thể tham khảo tại danh sách các tên miền quốc gia của IANA. 

Ví dụ Việt Nam sẽ có phần đuôi là VN trong tên miền, hoặc ở Anh sẽ là UK, … Một tên miền cấp cao được sử dụng cho một vùng lãnh thổ hay một quốc gia là một tên miền quốc gia cao cấp (ccTLD). Quốc gia hay vùng lãnh thổ có chủ quyền được xác định bằng một mã quốc gia. Độ dài của tên miền các nước thường là 2 chữ cái theo bảng mã ASCII.

2. Một số đặc điểm tên miền

Tên miền gồm 2 thành phần: phần tên và phần đuôi (mở rộng) 

+ Tên miền đã bao gồm phần đuôi hay gọi là phần mở rộng như .net, .com,… chỉ được 63 ký tự; Chắc chắn không ai mong muốn đọc một cái tên dài thườn thượt và thậm chí có những tên miền, vừa dài quá ký tự lại chẳng có liên quan đến một chút nào đến công việc hoặc lĩnh vực của website đó. 

+ Những ký tự được phép sử dụng sẽ là các chữ cái từ a đến z, các số từ 0 đến 9 và ký tự gạch nối (-) Tên miền được chấp nhận là tên miền không có dấu (-) ở phần bắt đầu hay kết thúc 

+ Tên miền không nhất thiết phải bắt đầu bằng https:// https:// hay www 

+ Ngoài ra một vài phần của tên miền sẽ phải thực hiện đúng theo những hạn chế sau, tên miền xyzco.uk sẽ phải đảm bảo rằng các phần x, y, z, co và uk của tên miền đều tuân theo các quy tắc đã nêu trên. Hơn nữa, toàn bộ tên miền, bao gồm cả TLD, chỉ có thể có tối đa 67 ký tự. Điều này bao gồm các khoảng thời gian giữa mỗi ký tự. 

+ Tên miền muốn đăng ký hợp lệ phải là những tên chưa được đăng ký bởi bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nào 

+ Tên miền phải đảm bảo cấu trúc, phân rõ thành lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp 

+ Lưu ý không xuất hiện những cụm từ xâm phạm đến lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, những câu chữ mang hàm ý xúc phạm đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm giá trị đạo đức con người và xã hội 

+ Không đặt tên miền bừa bãi, cợt nhả, nghiêm túc và rõ ràng. 

+ Trước khi tên miền hết hạn thì bạn nên chủ động nộp phí để duy trì; Trong trường hợp tên miền bị mất do không đóng phí duy trì thì người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.