Hướng dẫn xem báo cáo trên điện thoại – Phần mềm Danava Simple System Quản lý Yoga Online Đơn Giản Nhất)

Bước 1: Bấm vào Phím tắt
Bước 2: Bấm vào Dấu +
Bước 3: Bấm vào Icon Web

Bước 4: Bấm vào Thêm tác vụ
Bước 5: Bấm vào Hiển thị trang web
Bước 4: Thêm đương dẫn website (trang admim) phanmem.danava.co.vn

Bước 7: Bấm vào Tiếp (tiếp tục)
Bước 8: Thêm tên (clb), doanh nghiệm của bạn (Tên bạn muốn hiển thị)
Bước 9: Bấm Xong

Bước 10: Bấm vào Chi tiết
Bước 11: Bâm Thêm vào MH chính
Bước 12: Hoàn thành (xem báo cáo qua Icon phím tắt)

Chúc các bạn có trải nghiệm tốt khi dùng phần mềm của DANAVA

======

DANAVA SIMPLE SYSTEM – PHẦN MỀM QUẢN LÝ YOGA ONLINE ĐƠN GIẢN NHẤT

Đăng ký ngay: https://danava.com.vn/phan-mem

Về phần mềm: https://hethong.danava.com.vn
Về DANAVA: https://danava.com.vn

Hotline/Zalo: 0935 91 7677