TUMY

Nhà trị liệu Chuông Crystal

Tumy

Vai trò và thành tựu:
Founder của Yogacare, Tumy Chữa Lành Bằng Âm Thanh và Tumy Human Design.

Tumy hiện đã có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Yoga, 3 năm chính thức làm việc trong lĩnh vực Chữa lành bằng Âm thanh và cả một hành trình nửa đời người tìm phương pháp Chữa lành cho chính mình.

Là một người Tự chữa lành và Hỗ trợ cho mọi người Tự chữa lành, mình hiểu rằng tất cả các phương pháp đều đáng trân quý và phù hợp cho các cá nhân, các hoàn cảnh, điều kiện và thời điểm khác nhau. Do đó, sẽ không có bất kì sự kì thị hay chia rẻ nào giữa các Phương pháp hay cả các Tôn giáo. Nếu thực sự giữa chúng có vấn đề thì nó nằm ở người sử dụng!

Hiện tại chúng ta đã và đang có các Phương pháp chữa lành với Chuông xoay Himalaya và Đá Crystal, tất cả đều là năng lượng và rung động. Do đó, với một người yêu thích âm thanh và chữa lành với âm thanh, mình đã lựa chọn con đường đồng hành cùng với Chuông xoay Crystal để có thể thu nhận được lợi lạc từ cả Âm thanh và Đá.

“Hãy biết yêu nỗi đau để biết yêu hạnh phúc”

Namaste!