Nguyễn Văn Hào

Trước đây tôi nghĩ Website chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp lớn, kinh doanh vừa và nhỏ tôi không nghĩ đến Website mà chủ yếu dùng Zalo, facebook để marketing. Nhờ DANAVA tư vấn tôi mới thấy tầm quan trọng của việc sở hưu một Website cho doanh nghiệp của mình. Làm việc với DANAVA tôi thấy sự chuyên nghiệp, tận tâm và vô cùng sáng tạo. Chỉ cần nói ra ý tưởng tôi sẽ được các bạn ấy phát triển ý tưởng thành hiện thực. Nay doanh nghiệp của tôi ngày càng được nhiều người biết đến, cảm ơn đội ngủ của DANAVA đã hỗ trợ tôi nhiều giá trị trong kinh doanh!